Henrik Ibsens vei

Boligene

Tomtene er på opptil 600 m² (netto).


Bolig type A
Bolig type B
Bolig type C
<center><strong>Bolig type A</strong><br><br>Klikk for mer informasjon <center><strong>Bolig type B</strong><br><br>Klikk for mer informasjon<center><strong>Bolig type C</strong><br><br>Klikk for mer informasjon


Boliger type A, felt B3
Kjedet enebolig på ca 216,5 m² med 2-roms leilighet i 1 etg.
Plantegninger viser 3 soverom i 2 etg, men dette kan også endres til 4 stk soverom.

<center><strong>1. og 2. etasje</strong><br><br>Klikk for større tegning <center><strong>3. og 4. etasje</strong><br><br>Klikk for større tegning <center><strong>Fasade øst og sør</strong><br><br>Klikk for større tegning <center><strong>Fasade vest og nord</strong><br><br>Klikk for større tegning

Link til utsikt her


Boliger type B, felt B4-a

Enebolig på ca 264 m² med 3-roms leilighet i 1 etg.
Dersom det er aktuelt integrere 1 etg til resten av bolig (helt eller delvis) så kan trapp i alternativ 2 (plan 2) føres ned til 1 etg. En vil på denne måten kunne få større bolig til egen bruk, eller alternativt ekstra boder mot vest til hovedenhet.

<center><strong>Fasade øst og sør</strong><br><br>Klikk for større tegning <center><strong>Fasade vest og nord</strong><br><br>Klikk for større tegning <center><strong>1. og 2. etasje</strong><br><br>Klikk for større tegning <center><strong>3. og 4. etasje</strong><br><br>Klikk for større tegning

Link til utsikt her


Boliger type C, felt B4-b

Kjedet enebolig på ca 191 m² med 2-roms leilighet i 1 etg.
Det er vist 2 forskjellige forslag til planløsning og valgt alternativ vil ha konsekvens for fasader.
Plantegninger viser 3 soverom i 2 etg, men dette kan også endres til 4 stk soverom.

<center><strong>Fasade øst og sør</strong><br><br>Klikk for større tegning <center><strong>Fasade vest og nord</strong><br><br>Klikk for større tegning <center><strong>1. og 2. etasje</strong><br><br>Klikk for større tegning <center><strong>3. og 4. etasje</strong><br><br>Klikk for større tegning

Link til utsikt her

Tegninger viser i utgangspunktet standard dybde på garderober og kjøkkeninnredninger (60cm), samt seng med bredde på 150cm. Innredning som garderobe, seng, møbler, TV osv følger ikke med leveranse.

Arealer er målt innvendig i alle rom (BRA) jf plantegninger. Carport, balkonger osv er ikke medtatt i noen arealer.

Tegningen er kun ment som en illustrasjon, og vil kunne avvike fra endelig leveranse.