Henrik Ibsens vei

Plankart

Bestemmelser for bebyggelseplan felt B3 og B4 ble godkjent av Tromsø kommune 11.11.2008.
Bestemmelser for reguleringsplan ble godkjent av Tromsø kommune 23.02.2005.


Felt B3, B4-a og B4-b
Unik eiendom med god utsikt, skjermet beliggenhet, nærhet til byen, blindvei, samt stor lekeplass og uteareal. Ny moderne bebyggelse med 15 stk boliger. Herav 3 stk store eksklusive boliger med 3-roms leilighet i sokkel og 12 stk boliger med utleie plan 1 (fordelt på 3 stk rekker). Alle boliger med mye glass og stor takterrasse. Legges opp til en kundetilpasset utførelse med høy kvalitet på materialvalg.


Klikk på bildene under for å se en detaljert plan
.

Bebyggelseplan for felt B3 og B4

Reguleringsplan

Reguleringsplanen av området ble godkjent av Tromsø komune i 2005.

<strong>Reguleringsplan</strong><br><br>Klikk for mer informasjon


Felt B5 er avsatt til friområde jf Kommuneplanens Arealdel 2007-2018
områdeplan for lek og rekreasjon se serlig overst på side 7 om Hvileng III.

<strong>Kommuneplanens Arealdel</strong><br><br>Klikk for mer informasjon


Milde vesentlig reguleringsendring

Reguleringsplan er endret mht vei/kryss mot Kveldrovegen, plassering vei mot snuplass Vogmann Olsens vei og flytting av trafo til overside av vei (link reguleringsendring).