Henrik Ibsens vei


Lekeplass

Det blir opparbeidet 2 stk nærlekeplasser på henholdsvis 150 og 220 kvm i feltet som er beregnet for småbarn i aldersgruppen 2-6 år. Lekeplasser har benevnelsen F1 og F2 (merket grønt) på bebyggelsesplan og blir opparbeidet i forbindelse med bygging av nye boliger.

I området skal det opparbeides en privat kvartalslekeplass på ca 1100 m2 som på reguleringsplanen benevnes som F1 (merket grønt). Lekeplassen planlegges med to ballplasser på henholdsvis ca 127 og 67 m2, lekeapparat, sklier og en liten akebakke. Lekeplass opparbeides sommeren -09.

Det er i tillegg lekeplass og balløkke i Henrik Wergelands vei. Om vinteren bruker velforeningen å lage skøytebane på balløkke.

Området benevnt som B5 på reguleringsplanen egner seg svært godt til naturlig lek og rekreasjon. Feltet er i Kommuneplanens arealdel 2007 - 2018 avsatt til friområde.

Junibakken ligger rett nedenfor Mellomvegen og benyttes mye av Bjerkaker skole til uteaktivitet.