Henrik Ibsens vei

Området

Området ligger i skråningen som faller fra Kveldroveien ned mot Mellomveien ca 55 meter over havet, og ca 25 meter under toppen av landskapet rett vest på Sør-Tromsøya.

Klikk på bildet under for et større bildet av områdeplanen

Klikk for større bilde

Fra snuplass i nytt felt, Henrik Ibsens vei, til snuplass i Vognmann Olsens Veg så er det stengt for gjennomkjøring (gang og sykkelvei).

Det blir sommeren -09 opparbeidet en privat lekeplass i området på ca 1100m2 med bla balløkke som på reguleringsplan benevnes som F1. I tillegg er to mindre områder avsatt til felleslekeplass på henholdsvis 150 og 220 kvm (F1 og F2 på bebyggelsesplan), som opparbeides i forbindelse med bygging av boliger.

Det er ca 200 meter fra området til balløkke og lekeplass i Henrik Wergelandsveg (på toppen av bakken mot Kveldroveien), ca 150 meter til Junibakken (område nedenfor Mellomveien) og ca 150 meter til lekeplass ved Steinerskolen i Målselvgata/ Inga Sarboes veg. Alfheim svømmehall ligger i gangavstand kun ca 800 meter unna og Alfheim Stadion (hjemmebane til TIL) ca 1 km unna. Rekreasjonsområdet med Folkeparken (Tromsø Museum osv) ligger i en avstand på ca 1 km.

Området tilhører Bjerkaker barneskole sin skolekrets som ligger ca 1,0 km unna. Skolevei vil være gjennom ny gangvei i feltet, ned Vognmann Olsensvei og Henrik Wergelandsvei, over Mellomveien og gang- og sykkelvei bort til skolen. Steinerskolen ligger ca 150 meter fra området og Tromsø Kulturskole ca 1 km unna. Sommerlyst ungdomsskole er ca 1,6 km unna, og Kongsbakken videregående skole ca 1,2 km unna.

Innenfor en radius på 1.0 km meter ligger også Steinerbarnehagen, Hvilhaug barnehage, Kveldroveien barnehage, Skogstua barnehage, Lærerstudentenes barnehage, Nansenveg barnehage og Sommereng barnehage (ved NRK/Folkeparken).

Gangavstand til sentrum (ca 1 km).

Det er busstrasse i både Mellomvegen og Kveldroveien. Bussholdeplassen i Kveldroveien ligger ca 100 meter fra området og er en mellomfrekvent rute (rute 38), mens holdeplassen i Mellomvegen ligger ca 250 meter lenger bort og er en høyfrekvent rute (rute 37).

Nærmeste dagligvarebutikk, Spar ligger i Balsfjordgata, ca 700 meter i gangavstand fra området. På Strandveien er det også Rema- og Prix-butikk.

Legekontor og helsestasjon ligger også i umiddelbar nærhet (Elisabethsenteret).

Lek og rekreasjon link
Vinteraktiviteter link
Skole og barnehager link
Gang- og sykkelveier link
Fremtidig strandpromenade link
Fortetting link

Link til Områdeplan (Stor fil 48 mb)