Henrik Ibsens vei


Salg

Utarbeidelse av kontrakt samt gjennomføring av det økonomiske oppgjøret forestås av Meglerhuset Bugge Eiendom AS v/ Thomas Bugge.

Ved salg av tomt anvendes standard avhendingskontrakt, mens det ved salg av bolig under oppføring anvendes standard bustadoppføringskontrakt iht. Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad m.m. (Bustadoppføringslova).

Ved oppføring av bolig stilles det garanti for gjennomføring av avtalen i både utførelses- og reklamasjonstiden jfr. krav i bustdoppføringsloven.

Det betales 10% forskudd ved inngåelse av kontrakt.

Bruk gjerne Kontaktskjema for å melde din interesse.