Henrik Ibsens vei

INTERNETT OG DIGITAL TV

Det er inngått avtale med Canal Digital Kabel TV om å levere bredbånd (internett) og digital TV til alle boliger.

Hele avtaleperioden på 36 måneder med Bredbånd og digital-TV dekkes av utbygger.

Avtale med Canal Digital gir alle beboere et fleksibelt og økonomisk gunstig TV- og bredbåndstilbud med pakken KOMPLETT.

Produktbeskrivelse:
·
  Digital-tv med HD klar digital dekoder og 40 kanaler i digital Grunnpakke.
·
  To valgfrie tv-kanaler fra programpakken MINE FAVORITTER, Totalt 41 kanaler.
·
  Bredbåndsproduktet MINI (900kbps innhastighet og 900kbps uthastighet).
·   Mulighet for rabattert bredbåndstelefoni.
·
  HDTV kanaler inkludert for de med HD-klar flatskjerm.
·
  Rabatterte priser på økte hastigheter (bestilles individuelt).
·
  Dekoder og modem monteres i alle husstander og følger leiligheten ved kjøp og salg.
·
  Rimelig kjøp av tilleggsdekodere for de av beboerne som ønsker dette.

Digital TV:
·
  Alle beboere får installert en HD-klar digital dekoder. Dekoderen kobles til tv-en og gir digital lyd og bildekvalitet på signalene. Via dekoderen får man tilgang til de 40 tv-kanalene som ligger i den digitale Grunnpakken.
·
  Utover Grunnpakken kan hver enkelt beboer velge seg to tv-kanaler fra Mine Favoritter.
·
  Totalt 42 kanaler til alle.
·   Det vil også være HDTV kanaler inkludert i pakken.
·
  For å kunne motta HDTV sendinger må man være tilknyttet oppgradet nett samt av at man har HD klar TV og HD dekoder.Bredbånd via TV-kabelen:
Bredbåndsabonnementet MINI følger med i avtalen.  MINI har en inn- og uthastighet på hhv 900kbps og 900kbps. Hver enkelt beboer får fri monterning og oppkobling av modem. 
E-postadresse og sikkerhetspakke er også inkludert.

Rabatt på raskere hastigheter:
Ønsker den enkelte beboer raskere bredbåndshastighet enn det som inngår i KOMPLETT, kan dette bestilles individuelt til rabatterte priser.  Abonnementet kan bestilles av den enkelte beboer og faktureres individuelt.

PRODUKT HASTIGHET ORDINÆR PRIS BEBOER BETALER BEBOER SPARER
MAXI AKTIV 10000/3600 524 kr/mnd 267 kr/mnd 257 kr/mnd
MEGA AKTIV 20000/3600 624 kr/mnd 347 kr/mnd 277 kr mnd

Rabatt på bredbåndstelefoni:
Med KOMPLETT kan beboerne benytte bredbåndstelefoni. Den enkelte beboer inngår individuelt avtale om leveranse av bredbånds­telefoni. Et telefoniabonnement fra Canal Digital koster kr. 99 kr/mnd for kunder som har KOMPLETT.
Dette er en rabatt på 40 kr/mnd i forhold til våre ordinære priser. (kr.139)

Det er inngått avtale og betalt for tilknytning av en stk bolig, men det legges opp til fra Canal Digital at også sokkelleilighet kan få et eget abonnement. Eget abonnement er kun aktuelt for en bolig som seksjoneres opp i to deler eller hvor en ønsker at sokkelleilighet skal ha separat installasjon. Medfører at kjøper av bolig (som ikke seksjoneres i to) kan gi leietaker tilgang på sine signaler, uten å gjøre noe galt. Om en bolig ønsker flere tilkoblinger, så er det selvsagt mulig, men mot betaling. Pr dags dato koster ny tuner (engangskostnad) kr 695,- inkl mva og kr. 299,- inkl mva per år i leie. Oppsett av router og trådløst nett for boligen er ikke medtatt og utføres av kjøpere.

Det er inngått 36 mnd avtaletid for Komplettavtalen og HELE denne avtaleperioden er betalt av utbygger.

Når det gjelder rabattfordeler så kan en lese mer og bestille tilleggsytelser hos Canal
Digital(link til www.canaldigital.no/komplett).

Se Vedlegg for mer informasjon.